ไทยพาณิชย์ โพรเทค เปิดหน้าใหม่ประกัน ชู AI สร้างพลังช่องทางขายและให้บริการ สัมผัสประสบการณ์ประกันที่รู้ใจ ตั้งเป้าสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า

30 May 2024

ไทยพาณิชย์ โพรเทค (SCB Protect) ต่อยอดบริษัทแม่ เปิดหน้าใหม่ธุรกิจประกัน นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เชื่อมโยงช่องทางการให้บริการและมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า นำ AI วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการทางด้านประกันของลูกค้า เพิ่มความสามารถในการนำเสนอความคุ้มครองแบบเฉพาะบุคคล ด้วยทางเลือกประกันที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ และเข้าถึงลูกค้าได้อย่างถูกจังหวะ พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทุกช่องทางบริการ ทั้งช่องทางดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองทางการเงิน และเทเลเซลล์ เพื่อมอบบริการที่ไร้รอยต่อ ประกาศแต่งตั้ง นางลดาพร จุลทอง ผู้บริหารงานเทเลเซลล์ ผสานพลัง AI ยกระดับช่องทางเทเลเซลล์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการบริการลูกค้าอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยประมาณการเบี้ยประกันรับรวม 2,000 ล้านบาท ในปี 2567

ไทยพาณิชย์ โพรเทค เปิดหน้าใหม่ประกัน ชู AI สร้างพลังช่องทางขายและให้บริการ สัมผัสประสบการณ์ประกันที่รู้ใจ ตั้งเป้าสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า

นางสาวปรมาศิริ มโนลม้าย รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจประกัน ธนาคารไทยพาณิชย์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์สำคัญของไทยพาณิชย์ โพรเทค ในปีนี้ คือ การมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จึงได้นำเทคโนโลยี AI และ Machine Learning เข้ามาผสานกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับการให้บริการที่ดีขึ้น รวมถึงบริหารจัดการช่องทางการขาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำขึ้นกว่าเดิม ด้วยจุดเด่นของ AI ที่สามารถเรียนรู้จากข้อมูลที่มี เพื่อช่วยบริษัททำความรู้จักลูกค้า และเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ ทั้งด้านความคุ้มครองที่ต้องการ รูปแบบการตัดสินใจซื้อ และช่องทางที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล จึงช่วยให้เราสามารถนำเสนอความคุ้มครองและค่าเบี้ยที่เหมาะสมในแบบเฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้น พร้อมช่วยยกระดับขีดความสามารถของการผสานช่องทางการขายแบบ Omni-Channel ด้วยการส่งต่อข้อมูลไปยัง 3 ช่องทางการให้บริการ ได้แก่ Digital Insurance (https://online.scbprotect.co.th/) ช่องทางที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองทางการเงิน (Financial Protection Consultant) และช่องทางเทเลเซลล์ เพื่อรองรับการบริการลูกค้าได้อย่างไร้รอยต่อ มอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นทั้งแบบที่ลูกค้าต้องการหาข้อมูลด้วยตัวเอง (Self-Service) และแบบบริการด้วยบุคคล (Human Touch)

ทั้งนี้ เพื่อมอบบริการ Self-Service ที่ดีขึ้นนั้น บริษัทยังได้นำ AI มาพัฒนา Live Chat ผ่านทางช่องทางออนไลน์ https://online.scbprotect.co.th/ ที่ออกแบบการสื่อสารระหว่างลูกค้ากับ Chat Bot ผู้ช่วย AI อัตโนมัติ เสมือนได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ต้องการได้ทันท่วงที โดยมีความสามารถในการช่วยลูกค้า ตั้งแต่เริ่มหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกัน รายละเอียดความคุ้มครอง วิธีการชำระเบี้ย รายละเอียดโปรโมชัน และการบริการ ไปจนถึงขั้นตอนที่ลูกค้าติดตามผลการซื้อ โดยลูกค้าสามารถเข้าถึง Live Chat ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแอปพลิเคชัน SCB EASY

ในส่วนของช่องทางการให้บริการด้วยบุคคลนั้น บริษัทมุ่งเน้นการนำ AI เข้ามาช่วยพนักงานทั้งในส่วนของที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองทางการเงิน และช่องทางเทเลเซลล์ ให้สามารถมอบบริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า ทั้งทางด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ถูกใจ และถูกเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจและทัศนคติที่ดียิ่งขึ้นต่อผลิตภัณฑ์ประกัน ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมปรับยุทธศาสตร์ด้านการบริหารช่องทางเทเลเซลล์ จึงได้แต่งตั้ง นางลดาพร จุลทอง มาเป็นผู้บริหารงานเทเลเซลล์ ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยนางลดาพรเป็นผู้มีประสบการณ์เทเลเซลล์ในอุตสาหกรรมประกันมาอย่างยาวนาน โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถดึงศักยภาพที่แข็งแกร่งและสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมเทเลเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันเทเลเซลล์มีศูนย์การดำเนินงานอยู่ที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่น โดยมีพนักงานอยู่ที่ประมาณ 1,300 อัตรา และกำลังรับสมัครพนักงานเพิ่มอีกประมาณ 1,000 อัตรา เพื่อมุ่งมั่นสร้างความคุ้มครองและสร้างโอกาสในการทำงานให้กับสังคมไทย

นางสาวปรมาศิริ กล่าวเพิ่มเติมว่า "บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในกระบวนการขายและการให้บริการจะทำให้เรารู้จักลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น โดยสามารถทำความเข้าใจกับลูกค้าได้ในระดับรายบุคคล และสร้างโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้กับลูกค้าในทุกช่วงไลฟ์สไตล์ต่อไป และเมื่อลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีผ่านทุกช่องทางการติดต่อกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการขายหรือการบริการ ก็จะมีส่วนช่วยผลักดันการเติบโตของเบี้ยประกันอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้เราประมาณการเบี้ยประกันรับรวม 2,000 ล้านบาท"

ไทยพาณิชย์ โพรเทค เปิดหน้าใหม่ประกัน ชู AI สร้างพลังช่องทางขายและให้บริการ สัมผัสประสบการณ์ประกันที่รู้ใจ ตั้งเป้าสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า