DITP โปรโมตอาหาร Thai SELECT เป็นซอฟต์พาวเวอร์ จัดพาวิลเลียนโชว์สินค้า พร้อมมอบเกียรติบัตร Thai SELECT รายใหม่ ในงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2024

30 May 2024

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าโปรโมตอาหารไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลก ด้วยการจัด Thai SELECT Pavilion ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตรา Thai SELECT สู่สายตาต่างชาติในงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2024 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมทั้งจัด พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผลิตภัณฑ์ Thai SELECT ที่ผ่านการคัดเลือก ประจำปี 2567

DITP โปรโมตอาหาร Thai SELECT เป็นซอฟต์พาวเวอร์ จัดพาวิลเลียนโชว์สินค้า พร้อมมอบเกียรติบัตร Thai SELECT รายใหม่ ในงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2024

ภายใน Thai SELECT Pavilion ปีนี้ ได้นำผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตรา Thai SELECT มาจัดแสดงจำนวน 80 บริษัท ซึ่งมีทั้งอาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมรับประทาน อาหารกึ่งสำเร็จรูปทั้งคาวและหวาน รวมทั้งน้ำจิ้ม เครื่องแกง ซอส และเครื่องปรุงรสไทย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการ Thai SELECT ที่ทำให้ทราบถึงความเป็นมาของโครงการ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้ขอรับตราสัญลักษณ์ ประเภท และสิทธิประโยชน์ของตราสัญลักษณ์ รวมถึงกิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทยจากผลิตภัณฑ์ Thai SELECT โดยอินฟลูเอนเซอร์ด้านอาหารชื่อดัง พร้อมทั้งจัดโซนคูหาผู้ประกอบการ เพื่อการเจรจาการค้า

สำหรับพิธีมอบเกียรติบัตร Thai SELECT ได้รับเกียรติจาก นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธาน โดยมอบให้กับผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกประจำปี 2567 จำนวนรวม 244 ผลิตภัณฑ์ จาก 41 บริษัท เป็นการรับรองผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่มีรสชาติไทยแท้ตามต้นตำรับ ผ่านกระบวนการและขั้นตอนการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทย ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตรา Thai SELECT รวมทั้งสิ้น 734 ผลิตภัณฑ์ จาก 81 บริษัท