NPS สนับสนุนโต๊ะทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ชุมชนร่วมใจพัฒนา

20 May 2024

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS ร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มอบโต๊ะให้แก่ชุมชนร่วมใจพัฒนา ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา สำหรับใช้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชน อาทิ การประชุมหมู่บ้าน การอบรมสร้างอาชีพ และกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในชุมชน เป็นต้น

NPS สนับสนุนโต๊ะทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ชุมชนร่วมใจพัฒนา