กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผนึกกำลังผู้ทรงคุณวุฒินานาชาติ จัดงานประชุมวิชาการยกระดับองค์ความรู้ต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ในประเทศไทย และขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมในหัวข้อ Strengthening Groundwater Sustainability under Climate Change

23 May 2024

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล  เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม "The 2nd Thailand Groundwater Symposium: Strengthening Groundwater Sustainability under Climate Change" ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2567 เพื่อร่วมหารือ แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ผลการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับน้ำบาดาล และยกระดับความสำคัญของทรัพยากรน้ำบาดาลในเวทีระดับนานาชาติ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผนึกกำลังผู้ทรงคุณวุฒินานาชาติ จัดงานประชุมวิชาการยกระดับองค์ความรู้ต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ในประเทศไทย และขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมในหัวข้อ Strengthening Groundwater Sustainability under Climate Change

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย

 1. การประชุมวิชาการภายใต้แนวคิดหลัก Strengthening Groundwater Sustainability under Climate Change โดยการนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) วันที่ 19-21 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
 2. วันที่ 22-23 สิงหาคม 2567 ศึกษาดูงานด้านน้ำบาดาล ณ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ ขอเชิญผู้สนใจสมัครและส่งผลงานวิชาการในหัวข้อ

(1) Innovation in Groundwater Science and Technology

 • Novel Approaches on Groundwater Exploration and Assessment
 • Hydrogeological Mapping and Data Visualization Techniques
 • Groundwater Development Technology
 • Groundwater Protection, Conservation and Remediation
 • Groundwater Monitoring - New Approaches
 • Groundwater Modelling and Management
 • Managed Aquifer Recharge

(2) Groundwater Security and Sustainability

 • Groundwater Systems under Climate Change
 • Groundwater-surface water interaction: Towards Integrated water Resources Management
 • Groundwater Quality and Quantity Management
 • Groundwater - Food - Energy Nexus
 • Groundwater and Dependent Ecosystems

(3) Groundwater Governance, Management and Policy

 • Groundwater Governance
 • Transboundary Aquifers
 • Groundwater Law and Policy
 • Groundwater Management Practices towards SDGs
 • Participation and Community Engagement in Groundwater Management
 • Groundwater Economics

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ได้ทางช่องทาง https://thaigroundwatersymposium.org/

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Jirapat Phetheet, Tel. (+66) 2666-7245,(+66) 9-7995-8883

Chunintorn Chamathong , Tel. (+66) 2666-7278, (+66) 9-0978-2113

Email: [email protected]