มจพ. จัดอบรมผู้ที่ผ่านเข้ารอบ Thailand Open Robotics Competition 2024 Junior Rescue

04 Mar 2024

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รักนรินทร์ แสนราช รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และผศ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ทีมนักเรียนมัธยมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ Onsite จำนวน 20 ทีม โดยผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ Onsite จะเข้าอบรมเป็นจำนวน 2 วัน ในวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทีมใดที่เป็นผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand Open Robotics Competition 2024 Junior Rescue จะได้เป็นตัวแทนของไทยในการแข่งขัน Robocup world ประเทศเนเธอร์แลนด์ งานนี้จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. และสถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยี (IMAKE Innovation) สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/iraprobot หรือสอบถามเพิ่มเติ่มไดที่ 02-331-2729 (Office)

มจพ. จัดอบรมผู้ที่ผ่านเข้ารอบ Thailand Open Robotics Competition 2024 Junior Rescue

มจพ. จัดอบรมผู้ที่ผ่านเข้ารอบ Thailand Open Robotics Competition 2024 Junior Rescue