ม.หอการค้าไทย จับมือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พัฒนาบุคลากร

08 Mar 2024

 คณะวิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ม จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือทางด้านวิชาการและส่งเสริมขีดความสามารถของพนักงานธนาคารฯ ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางและการดำเนินงานของธนาคารในปัจจุบัน ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามร่วมกับคุณฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้ง 2 องค์กรร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 24 ชั้น 15 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567

ม.หอการค้าไทย จับมือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พัฒนาบุคลากร

ม.หอการค้าไทย จับมือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พัฒนาบุคลากร