ไบเออร์ร่วมแนะนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวในโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล "ชุมชนโดรนใจ"

21 Feb 2024

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ที่ 4 จากซ้าย) และคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธไบเออร์ไทย ในโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล ชุมชนโดรนใจ ภาคอีสาน จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายอมร เชิญชัยวชิรากุล ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนกครอปซายน์ (ที่ 3 จากขวา) บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร และทีมงาน ให้การต้อนรับ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

ไบเออร์ร่วมแนะนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวในโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล "ชุมชนโดรนใจ"

ภายในงานบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัดได้นำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและร่วมสร้างความตระหนักรู้ โดยแนะนำวิธีการใช้ ให้ความรู้ และคำปรึกษากับเกษตรกรในการฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชโดยโดรนอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกวิธี และปลอดภัย ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และลดต้นทุนให้กับเกษตรกร โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกร ผู้ประกอบการและนักบินโดรนเพื่อการเกษตรมากกว่า 300 รายเข้ารับชมและซักถาม

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มีความมุ่งมั่นในการวิจัยและผลิตนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง ช่วยเสริมสร้างผลผลิตและศักยภาพในการแข่งขันให้กับเกษตรกรควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในนาหว่านน้ำตม และนาหว่านข้าวแห้ง พืชไร่และไม้ผล ด้วยการฉีดพ่นโดยโดรน

ไบเออร์ร่วมแนะนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวในโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล "ชุมชนโดรนใจ"