ดานิลี่ สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567

22 Feb 2024

วันที่ 13 มกราคม 2567 คุณขนิษฐา คะสีทอง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ดานิลี่ จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีเพื่อสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567 ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปลวกแดง และ อบต.ปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมสนุบสนุนและสร้างเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ดานิลี่ สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567

"เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า"

ดานิลี่ สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567