หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทยจัดประชุม EduConnect beyond Frontier - Thailand and Vietnam 2024

22 Feb 2024

หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทย สถานทูตไทยประจำเวียดนาม และสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม จัดการประชุม EduConnect beyond Frontier - Thailand and Vietnam 2024 โดยเชิญมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 30 แห่ง ร่วมหารือเพื่อหาโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา การค้า และการลงทุนร่วมกันที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีเป้าหมายนำนักศึกษาเวียดนามมาศึกษาต่อที่ประเทศไทย

หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทยจัดประชุม EduConnect beyond Frontier - Thailand and Vietnam 2024

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายฟาน จี๊ ทัญ (H.E. Mr. Phan Chi Thanh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม พร้อมด้วย รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาทั้งสองประเทศเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการประชุม

นายสนั่น อังอุบลกุล กล่าวว่า การศึกษามีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตและพัฒนาประเทศ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองประเทศ ณ ปัจจุบัน เรามีนักศึกษาเวียดนามประมาณ 100 คน ที่ได้รับทุนการศึกษาในประเทศไทย การประชุมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งในการพัฒนาด้านการศึกษา ได้เชื่อมโยงกับองค์กรต่างในประเทศไทยที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด และมีประสิทธิภาพมากขึ้นระหว่างผู้ประกอบการไทยและเวียดนาม ความร่วมมือของเราได้นำไปสู่กิจกรรมหลายอย่างที่เป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองประเทศ และหวังว่าจะสามารถดำเนินการร่วมกันเพื่อประโยชน์ร่วมของนักศึกษาทั้งสองประเทศ เราพร้อมสนับสนุนเต็มที่เฉกเช่นเดียวกับการที่เวียดนามให้การสนับสนุนการประชุมในครั้งนี้

รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความยินดีที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม EduConnect beyond Frontier - Thailand and Vietnam 2024 ครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาของไทย องค์กรภาคเอกชนทั้งของไทยและเวียดนาม การประชุมในวันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับการรวมตัวกันของสองประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในตลาดการศึกษาปัจจุบันของประเทศเวียดนาม และสถานการณ์แรงงานสำหรับธุรกิจไทยในเวียดนาม และที่สำคัญอย่างยิ่งคือการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์และใหม่ล่าสุด ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินการสนับสนุนการศึกษาของทั้งสองประเทศในอนาคต

นายฟาน จี๊ ทัญ กล่าวว่า ด้วยคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยเป็นที่ยอมรับขององค์กรในเวียดนาม ซึ่งนักศึกษาชาวเวียดนามที่สำเร็จการศึกษาจากไทยกลับไปมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมีตำแหน่งงานที่ดีในภาครัฐและเอกชนของเวียดนาม โดยในแต่ละปีเวียดนามมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยม ประมาณ 1.2 ล้านคน ซึ่งมีนักเรียนจำนวนมากมองหาโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศมากขึ้นรวมถึงประเทศไทยเช่นกัน โดยจากความร่วมมือในครั้งนี้คาดว่าจะมีนักเรียนจากเวียดนามมาศึกษาต่อในไทย ประมาณ 5,000 คน และเชื่อว่าความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาเป็นกุญแจสำคัญของความร่วมมือและมิตรภาพของทั้ง 2 ประเทศ

งานประชุม EduConnect beyond Frontier - Thailand and Vietnam 2024 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องสัมมนารวม 10201 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานศึกษาต่อในประเทศไทย ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทยจัดประชุม EduConnect beyond Frontier - Thailand and Vietnam 2024