ม.ศรีปทุม เปิดบ้านตอนรับนักศึกษาใหม่ทุนตัวจริง SPU'67 เข้ารับการปฐมนิเทศฯ คึกคัก!

22 Feb 2024

สำนักงานรับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ทุนตัวจริง ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี อาจารย์อรชลัช โหมดศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานรับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่น่ารักทุกคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำ สำหรับคนรุ่นใหม่ อย่างเป็นทางการ จากนั้น คุณทิพวัลย์ นกแก้ว หัวหน้างานแนะแนว สำนักงานรับสมัคร ได้แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบและข้อปฎิบัติต่างๆพร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับการเป็นนักศึกษาใหม่ในศตวรรษที่ 21 พร้อมด้วยสิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

ม.ศรีปทุม เปิดบ้านตอนรับนักศึกษาใหม่ทุนตัวจริง SPU'67 เข้ารับการปฐมนิเทศฯ คึกคัก!

ม.ศรีปทุม เปิดบ้านตอนรับนักศึกษาใหม่ทุนตัวจริง SPU'67 เข้ารับการปฐมนิเทศฯ คึกคัก!