ACE ร่วมปันสุข มอบรอยยิ้มให้น้องบนดอยสูง

12 Feb 2024

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE มอบขนมและอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนชาวปกาเกอะญอ จำนวน 957 คน ณ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นให้กับชุมชนบริเวณวัดพระธรรมจาริกผาแดง อุดมบัณฑิตยสถาน (เลก่อคี) จำนวน 42 หลังคาเรือน ชุมชนบริเวณวัดพระธรรมจาริกบ้านยะแปะทะ สุธีรัตนบัณฑิตยสถาน จำนวน 40 หลังคาเรือน

ACE ร่วมปันสุข มอบรอยยิ้มให้น้องบนดอยสูง