บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้าอันดับ 1 ด้านความยั่งยืนกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ในรายงาน S&P Sustainability Yearbook 2024

12 Feb 2024

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ตอกย้ำ ความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน โดยได้รับการประกาศให้เป็นบริษัทด้านธุรกิจคมนาคมที่มีความยั่งยืนเป็นอันดับ 1 ของโลกเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยถือเป็นบริษัทในกลุ่มผู้นำ 1 % แรกของกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม ซึ่งประกาศในรายงาน S&P Global Sustainability Yearbook ประจำปี 2024

บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้าอันดับ 1 ด้านความยั่งยืนกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ในรายงาน S&P Sustainability Yearbook 2024

รายงาน Sustainability Yearbook ประจำปี 2024 จัดทำโดย S&P Global เป็นการประเมินผลการดำเนินงาน ตามกรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยมีการประเมินกว่า 9,400 บริษัท จาก 62 อุตสาหกรรมทั่วโลก สำหรับเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อประกาศรายชื่อบริษัทในรายงาน Sustainability Yearbook บริษัทต่าง ๆ จะต้องได้รับคะแนนประเมิน S&P Corporate Sustainability Assessment (CSA) อยู่ในกลุ่ม 15% แรกของอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในกลุ่ม 30% แรกของผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรม

จากบริษัทกว่า 759 แห่งที่ได้รับการประกาศรายชื่อด้านความยั่งยืนในรายงาน Sustainability Yearbook ประจำปี 2024 มีบริษัทจากประเทศไทยจำนวน 47 บริษัท โดยบีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับคะแนนการประเมินด้าน ESG เป็นอันดับ 1 จากจำนวน 25 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

ความสำเร็จจากการได้รับประกาศในรายงานของ S&P Global Sustainability Yearbook ประจำปี 2024 ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับโลก และสะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน ภายใต้กรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่รักษาความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ 3M : MOVE, MIX และ MATCH และเชื่อว่าความร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมจะเป็นแรงผลักดัน ให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น รวมถึงช่วยยกระดับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อความยั่งยืนของประเทศต่อไป