รพ.บี.แคร์ฯ จัด Campaign รับเทศกาลตรุษจีน มอบอั่งเปาคูปองส่วนลด มูลค่า 100 บาท

12 Feb 2024

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัด Campaign รับเทศกาลตรุษจีน มอบอั่งเปาคูปองส่วนลด มูลค่า 100 บาท ให้กับผู้รับบริการ ที่มียอดค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขที่ รพ.กำหนด ในวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา พร้อมอวยพรให้ผู้รับบริการทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปี 2567

รพ.บี.แคร์ฯ จัด Campaign รับเทศกาลตรุษจีน มอบอั่งเปาคูปองส่วนลด มูลค่า 100 บาท

รพ.บี.แคร์ฯ จัด Campaign รับเทศกาลตรุษจีน มอบอั่งเปาคูปองส่วนลด มูลค่า 100 บาท