อ.อ.ป. ชู 'ส.คช. เป็นศูนย์ Wellness Center' พร้อมดันโปรแกรมท่องเที่ยว คชาบำบัดและโอสถบำรุงธาตุ ตามนโยบาย Soft Power ...

14 Feb 2024

นายประสิทธิ์ เกิดโต โฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า จากนโยบายด้าน Soft Power ของรัฐบาลที่พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) สาขาต่างๆ ภายในประเทศจำนวน 11 สาขา ได้แก่ อาหาร กีฬา เทศกาลประเพณี ท่องเที่ยว ดนตรี หนังสือ ภาพยนตร์ เกม ศิลปะ การออกแบบ และแฟชั่น ทำให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปให้ความสนใจและร่วมดำเนินการตามนโยบายนั้น ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นอีกหน่วยงานในการร่วมผลักดันนโยบาย Soft Power โดยการสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ผ่านนโยบาย Soft Power ผ่านการดึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นเชื่อมโยงกับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จัดตั้งศูนย์เวลเนส (Wellness Center) จำนวน 5 ประเภท ได้แก่ (1) ที่พักนักท่องเที่ยว (2) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร (3) นวดเพื่อสุขภาพ (4) สปาเพื่อสุขภาพ และ (5) สถานพยาบาล

อ.อ.ป. ชู 'ส.คช. เป็นศูนย์ Wellness Center' พร้อมดันโปรแกรมท่องเที่ยว คชาบำบัดและโอสถบำรุงธาตุ ตามนโยบาย Soft Power ...

โฆษก อ.อ.ป. กล่าวต่อไปอีกว่า สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) หน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ที่ดำเนินการในด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ขึ้นชื่อของจังหวัดลำปางซึ่งเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติต่างเข้ามาสัมผัสวิถีช้าง วิถีควาญอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ส.คช. ได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ภายใต้ชื่อ 'คชาบำบัดและโอสถบำรุงธาตุ' ซึ่งเป็นโปรแกรมการบำบัดกายและจิตใจร่วมกับช้างและธรรมชาติ ตลอดจนโปรแกรมนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวผู้ที่เข้ามาสัมผัสจะได้รับประสบการณ์ใหม่ และได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

นอกจากรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้ว ส.คช. ได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center) จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร 2) ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว และ 3) ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย ประเภทภัตตาคาร

โฆษก อ.อ.ป. กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า หากนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจที่สร้างประสบการณ์การบำบัด ผ่านโปรแกรม 'คชาบำบัดและโอสถบำรุงธาตุ' หรืออยากสัมผัสช้างไทยท่ามกลางธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สามารถเข้ามาได้ที่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) หรือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (เปิดบริการทุกวัน) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสอบถามกิจกรรมอื่นๆ ได้ทาง Facebook Fanpage : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง The Thai Elephant Conservation Center Lampang หรือโทร. 054 829 322 และ 054 829 333

อ.อ.ป. ชู 'ส.คช. เป็นศูนย์ Wellness Center' พร้อมดันโปรแกรมท่องเที่ยว คชาบำบัดและโอสถบำรุงธาตุ ตามนโยบาย Soft Power ...