ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การอุตสาหกรรม | newswit

ผู้แทน KAsset มอบของที่ระลึกให้ผู้เกษียณอายุราชการ
ผู้แทน KAsset มอบของที่ระลึกให้ผู้เกษียณอายุราชการ
ของ อ.อ.ป. – ร่วมให้การต้อนรับ คุณคณพร ถาวรขจรศิริ ผู้บริหารฝ่ายบริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และคุณเมธินี 26 Sep
ผอ.สุกิจฯ มอบนโยบายการบริหารจัดการองค์กร
ผอ.สุกิจฯ มอบนโยบายการบริหารจัดการองค์กร
ขับเคลื่อน Core Business Enablers ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 เน้นย้ำ ทุกภาคส่วนต้องมีการบูรณาการร่วมกัน ... – 20 Sep
อ.อ.ป. ร่วมแสดงความยินดี 108 ปี
อ.อ.ป. ร่วมแสดงความยินดี 108 ปี
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน – 18 Sep
อ.อ.ป. เข้าร่วมรับนโยบาย รมว.ทส.
อ.อ.ป. เข้าร่วมรับนโยบาย รมว.ทส.
ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย – 14 Sep
โฆษก อ.อ.ป. ร่วมพูดคุยในประเด็น
โฆษก อ.อ.ป. ร่วมพูดคุยในประเด็น
อ.อ.ป. กับช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ ทูตสันถวไมตรี – สำหรับการบันทึกเทปรายการฯ ในครั้งนี้ โฆษก อ.อ.ป. 06 Sep
อ.อ.ป. ร่วมพิธีอำลา จากใจ ถึงใจ
อ.อ.ป. ร่วมพิธีอำลา จากใจ ถึงใจ
ด้วยสายใยฯ วราวุธฯ อดีต รมว.ทส. – ในโอกาสนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการ 05 Sep
อ.อ.ป. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
อ.อ.ป. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 11 Aug
อ.อ.ป. แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับสุขภาพ
อ.อ.ป. แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับสุขภาพ
'ช้างพลายศักดิ์สุรินทร์' และแนวทางการรักษา หลังครบกำหนดกักกันโรค 30 วัน ... – นายประสิทธิ์ เกิดโต 09 Aug
อ.อ.ป. นำคณะผู้บริหาร ถวายแจกันดอกไม้
อ.อ.ป. นำคณะผู้บริหาร ถวายแจกันดอกไม้
และลงนามถวายพระพรฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 – 31 Jul
คณะผู้บริหาร อ.อ.ป. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
คณะผู้บริหาร อ.อ.ป. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี – 23 May
อ.อ.ป. สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
อ.อ.ป. สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
4 ป. และ HAPPYs มุ่งขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ … – โฆษก อ.อ.ป. กล่าวต่อไปอีกว่า 22 May
อ.อ.ป. ร่วมแสดงความยินดี 72 ปี
อ.อ.ป. ร่วมแสดงความยินดี 72 ปี
การท่าเรือแห่งประเทศไทย – 17 May
ผู้ตรวจราชการ ทส. ตรวจ ติดตาม
ผู้ตรวจราชการ ทส. ตรวจ ติดตาม
เชิงรุก ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน .... – ในโอกาสนี้ 26 Apr
อ.อ.ป. ร่วมลงนาม MOU การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล
อ.อ.ป. ร่วมลงนาม MOU การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล
โดย ป.ป.ช. – โดยมี นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานฯ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อร่วมส่งเสริม 20 Apr
อ.อ.ป. จัดประกวดออกแบบ Logo ฉลองครบรอบ
อ.อ.ป. จัดประกวดออกแบบ Logo ฉลองครบรอบ
76 ปี ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ... – จากการขับเคลื่อนการดำเนินงานข้างต้น อ.อ.ป. 11 Apr
อ.อ.ป. ร่วมพิธีทำบุญวันครบรอบ
อ.อ.ป. ร่วมพิธีทำบุญวันครบรอบ
38 ปี สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ – 07 Apr
3 รัฐวิสาหกิจ ทส. (อ.อ.ป. อสส.
3 รัฐวิสาหกิจ ทส. (อ.อ.ป. อสส.
อ.ส.พ.) ร่วมหารือกำหนดแนวทาง ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด บัตรเดียวเที่ยวทุกที่ – 29 Mar
อ.อ.ป. ชวนเที่ยว 'ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
อ.อ.ป. ชวนเที่ยว 'ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
จ.ลำปาง' พบกับกิจกรรมความสนุกอย่างคับคั่ง สอดแทรกความรู้ 'ช้างไทย' ตลอดทั้งปี 2566... – โฆษก อ.อ.ป. 17 Mar
อ.อ.ป. จัดกิจกรรมวันช้างไทย ประจำปี
อ.อ.ป. จัดกิจกรรมวันช้างไทย ประจำปี
2566 ปลุกจิตสำนึก อนุรักษ์ หวงแหนช้างไทย – 13 Mar
อ.อ.ป. ร่วมงาน 'มหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ
อ.อ.ป. ร่วมงาน 'มหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ
EEC 2023' จ.ระยอง – โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อผลักดันพืชยางพาราให้เป็นเป้าหมายคลัสเตอร์ที่ 6 23 Feb
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์
เชิญของขวัญปีใหม่พระราชทาน มอบให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ – 21 Feb
อ.อ.ป. ชูวิสัยทัศน์ 'สร้างสรรค์สวนป่าเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน'
อ.อ.ป. ชูวิสัยทัศน์ 'สร้างสรรค์สวนป่าเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน'
มุ่งการดำเนินงานด้านธุรกิจ ควบคู่การสร้างผลเชิงบวกต่อชุมชน และรองรับสังคมคาร์บอนต่ำอย่างเต็มรูปแบบ... – 15 Feb