พาณิชย์ฯ เตรียมรุกตลาดส่งออกผลไม้เต็มสูบ เร่งหาตลาดล่วงหน้ารับฤดูผลผลิต

16 Feb 2024

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พร้อมเปิดศักราชใหม่ปี 2567 เดินหน้าหนุนเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย ขยายตลาดต่างประเทศ จัด "โครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ เพื่อรองรับมาตรการกีดกันทางการค้า" ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

พาณิชย์ฯ เตรียมรุกตลาดส่งออกผลไม้เต็มสูบ เร่งหาตลาดล่วงหน้ารับฤดูผลผลิต

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกผลไม้สดและแปรรูป ในปี 2566 มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นกว่าร้อยละ 14.6 จากปี 2565 และมีมูลค่าสูงกว่า 300,000 ล้านบาท เป็นผลมาจากความต้องการและราคาตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น และการผ่อนคลายมาตรการตรวจเข้มเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ ของไทยเป็นที่ยอมรับในคุณภาพ ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังเป็นผลจากการจัดกิจกรรมกระตุ้นการส่งออกของกรม ผ่านมาตรการบริหารจัดการผลไม้ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน รองรับมาตรการกีดกันทางการค้า เน้นรักษาฐานตลาดเดิม พร้อมขยายโอกาสทางการค้าสู่ตลาดใหม่

"กรมดำเนินโครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ นี้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเร่งหาตลาดล่วงหน้าระบายสินค้าให้ทันฤดูผลผลิตที่กำลังมาถึง โดยได้เชิญผู้นำเข้าที่มีศักยภาพจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เช่น ภูมิภาคจีน สหภาพยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และกลุ่มประเทศ CLMV เป็นต้น เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยผู้ส่งออกไทยที่ตบเท้าเข้าร่วมโครงการกว่า 100 บริษัท โดยมีสินค้าเป้าหมายหลัก อาทิ ทุเรียน ลำไย มังคุด มะพร้าว และผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปต่าง ๆ ซึ่งเป็นสินค้าเรือธงที่มีการส่งออกสูงสุด" นายภูสิต กล่าว

นายภูสิต กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากกิจกรรมจับคู่ธุรกิจการค้าที่มีทั้งรูปแบบ Onsite และ Online ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของโครงการแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ

- กิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูป "Think Tropical Fruits Think Thailand" โดยการแจกชิมเพื่อสร้างการรับรู้ และช่วยกระตุ้นการเจรจาการค้า

- กิจกรรมส่งเสริมผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ แพลตฟอร์ม THAITRADE.COM และผู้ประกอบการแพลตฟอร์ม E-Commerce ที่ร่วมออกคูหา กลุ่มผู้ประกอบการห่วงโซ่อุปทานสินค้าผักผลไม้กว่า 12 หน่วยงาน และกลุ่มสินค้าผักผลไม้ใน 6 ภูมิภาคของไทยโดยร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

- กิจกรรมสาธิตปรุงอาหารและเครื่องดื่มจากผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

- กิจกรรมนิทรรศการผลไม้ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรเป็นอย่างดี และได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ กรมจะเร่งผลักดันมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 2567 เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับสินค้าผักและผลไม้ไทยว่า มีรสชาติดี มีเอกลักษณ์ มีคุณภาพ และได้มาตรฐานการส่งออกไปทั่วโลก นายภูสิต กล่าว

พาณิชย์ฯ เตรียมรุกตลาดส่งออกผลไม้เต็มสูบ เร่งหาตลาดล่วงหน้ารับฤดูผลผลิต