ธอส. มอบของขวัญในเดือนแห่งความรัก กับ "เงินฝากออมทรัพย์ Happy Love" อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.00% ต่อปี เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2567

15 Feb 2024

นายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่าในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ "ทำให้คนไทยมีบ้าน" มอบของขวัญให้กับผู้รักการออมในเดือนแห่งความรัก กับ "เงินฝากออมทรัพย์ Happy Love" ที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 2.อัตรา00% ต่อปี(สำหรับลูกค้าที่ฝากเงินตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2568) เพียงเปิดบัญชีเงินฝากตั้งแต่ ! Facebook Fanpage Mobile Application : GHB ALL GEN 10,000 บาทขึ้นไป ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน โดยลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 ครั้ง (วันที่ 29 มิถุนายน และ วันที่ 29 ธันวาคม) พิเศษสามารถฝากได้ไม่จำกัดวงเงิน ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีและบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก Happy Love เงินฝากออมทรัพย์ ได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. GH Bank Call Centerทุกสาขาทั่วประเทศ โทร 0-2645-9000 หรือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ และ www.ghbank.co.th

ธอส. มอบของขวัญในเดือนแห่งความรัก กับ "เงินฝากออมทรัพย์ Happy Love" อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.00% ต่อปี เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2567