PTG จัดโปรเด็ด! เติมน้ำมัน-LPG รับหอมแดงฟรี!

19 Feb 2024

บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ช่วยเหลือเกษตรกรไทยกระจายผลผลิตหอมแดงออกสู่ตลาดเนื่องจากได้รับผลกระทบในช่วงที่ผลผลิตออกมาพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ด้วยการรับซื้อหอมแดงจากกลุ่มเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ กว่า 300 ตัน หรือ 400,000 แพค เพื่อนำมาจัดแคมเปญเป็นของสมนาคุณให้กับผู้ใช้บริการ หรือคุณสมาชิก PT Max Card ที่เติมน้ำมัน หรือแก๊ส LPG ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ในกิจกรรม "เติมใจให้หอม" โดยเติมน้ำมันจำนวน 300 บาทขึ้นไป หรือ แก๊ส LPG จำนวน 200 บาทขึ้นไป ที่สถานีบริการน้ำมัน PT ในเขตกรุงเทพฯ 128 สาขา และปทุมธานี 49 สาขาที่ร่วมรายการ รับหอมแดงฟรีจำนวน 1 มัด (มูลค่า 20 บาท) ตั้งแต่วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 หรือจนกว่าของจะหมด

PTG จัดโปรเด็ด! เติมน้ำมัน-LPG รับหอมแดงฟรี!

นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า PTG พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการนำพาภาคเกษตรไทยสู่ความมั่นคง รวมทั้งส่งเสริมการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและเพิ่มช่องทางการตลาดที่หลากหลายให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับจุดยืนบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทย โดย PTG พร้อมเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในทุกสภาวะอย่างต่อเนื่อง