คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มบส. สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น

04 Apr 2024

ผศ.ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระ( มบส.) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มบส. ได้ให้การต้อนรับ Professor.Dr.Kou Yamada ที่ปรึกษาอาวุโสแห่งมหาวิทยาลัยกุนมะ (Gunma University) ประเทศญี่ปุ่น รศ. ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ และ ผศ. ดร.ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ รองผอ.รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มาหารือเกี่ยวกับการจัดทำความร่วมมือด้านการเรียนการสอน วิจัย และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆ ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มบส. นอกจากนี้การมาเยี่ยมชมครั้งนี้ เพื่อสานสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของญี่ปุ่น และเตรียม มบส.สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย สร้างคุณค่า นำภูมิปัญญาไทยสู่สังคมอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงและควมมั่นคงที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมีศักยภาพ สู่การเป็น World Class University ในอนาคตด้วย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มบส. สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น