เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เดือนเมษายนนี้

04 Apr 2024

เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เดือนเมษายนนี้ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ พบกับการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงยั่ว เพลงพวงมาลัย เพลงระบำบ้านไร่ เพลงคล้องช้าง การแสดงโขน และหุ่นละครเล็ก เรื่อง รามเกียรติ์  ตอน หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา มัจฉานุพบพ่อ ยกรบ พร้อมทั้งการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ชมฟรี ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 12.00 - 13.30 นาฬิกา สอบถามเพิ่มเติม โทร. 09 5476 5868

เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เดือนเมษายนนี้