นศ.นิเทศหอการค้าเรียนรู้ประสบการณ์จริงผ่านภาพยนตร์

03 Apr 2024

นิเทศหัวการค้า X BrandThink Cinemaคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ BrandThink Cinema และ Major Group พานักศึกษา Digital Film ชมภาพยนตร์เรื่อง 'The Zone of Interest วิมานนาซี' เจ้าของ 2 ออสการ์ในสาขา 'ภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม' และ 'สาขาบันทึกเสียงยอดเยี่ยม' พร้อมเสวนากับ 3 แขกรับเชิญ คุณก้อง ฤทธิ์ดี นักแปลและนักวิจารณ์ภาพยนตร์, คุณเอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ นักเขียนบทภาพยนตร์ และคุณวุฒิพงศ์ ลี้ตระกูล นักออกแบบเสียงประกอบภาพยนตร์ โดยมีอาจารย์ ดร. ดีพร้อม เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (BCSC) เป็นตัวแทนคณะพานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  ณ Quartier Cineart

นศ.นิเทศหอการค้าเรียนรู้ประสบการณ์จริงผ่านภาพยนตร์

นศ.นิเทศหอการค้าเรียนรู้ประสบการณ์จริงผ่านภาพยนตร์