นิสิตคณะวิศวฯ -คณะวิทยาศาสตร์ มก. คว้าแชมป์ และรองแชมป์ ประเทศไทย Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 2024

03 Apr 2024

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ทีม SKUBA Jr และทีม Cleaning in Progress ได้รับรางวัลชนะเลิศ (แชมป์ประเทศไทย) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (รองแชมป์ประเทศไทย) จากการแข่งขัน Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 2024 จัดโดย iMake innovation, Thai Robotic Socity (TRS) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2567 ณ พาราไดซ์พาร์ค กทม.สมาชิกทีม SKUBA Jr ประกอบไปด้วย นายณัฐชนน นนทพิบูลย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หัวหน้าทีม) นายไกรวี รุ่งทรัพย์ไพศาล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นายรัชกร อนันตานานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นายวรินทร มากท้วม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นายภคพล เต็งชาตะพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสมาชิกทีม Cleaning in Progress ประกอบไปด้วย นายกันตินันท์ ช่วงรังษี  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นางสาวโชติกา เลิศธันยบูรณ์ ภาควิชาเครื่องกล นางสาวชยุดา สุขเกษม  ภาควิชาเครื่องกลนายแม็กทอมมัส เมอร์เรย์  ภาควิชาวิทยาการคอม คณะวิทยาศาตร์ มก. โดยมี รศ.ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งสองทีม

นิสิตคณะวิศวฯ -คณะวิทยาศาสตร์ มก. คว้าแชมป์ และรองแชมป์ ประเทศไทย Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 2024

นิสิตคณะวิศวฯ -คณะวิทยาศาสตร์ มก. คว้าแชมป์ และรองแชมป์ ประเทศไทย Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 2024