รายการ เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก ถ่ายทำรายการที่ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล

02 Apr 2024

รายการ "Change the world" เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD สัมภาษณ์และถ่ายทำรายการ ตอน "นวัตกรรมระบบดับเพลิง ชูเทคโนโลยีลดโลกร้อน" ณ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทผู้ให้บริการงานด้าน การออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยบริษัทได้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เชื่อมต่อท่อดับเพลิงแบบกรูฟ คับปลิ้ง ยี่ห้อ 1NUO ซึ่งใช้ทดแทนการเชื่อมต่อท่อด้วยการเชื่อมด้วยไฟฟ้า ไม่ก่อมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายการ เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก ถ่ายทำรายการที่ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล

รายการ เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก ถ่ายทำรายการที่ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล