สมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ จัดแถลงข่าวการแสดงละคร "เวนิสวานิช ปราชญ์แห่งชีวิต ณ พระราชวังพญาไท" โดยมี "แพนเค้ก เขมนิจ" และ "ต้อ มารุต" นำแสดงสมาคม

25 Mar 2024

สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้จัดการแสดงบทละครพูดเรื่อง "เวนิสวานิช ปราชญ์แห่งชีวิต ณ พระราชวังพญาไท" ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ทั่วประเทศ รวมทั้งเผยแพร่เกียรติคุณของแม่ผู้เป็นต้นแบบที่ดีในการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติโดยมีผู้กำกับมากฝีมือ "ต้อ-มารุต สาโรวาท" รับหน้าที่กำกับการแสดง นำแสดงโดยนางเอกสาว "แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์" "โหน่ง-วสันต์ อุตตมะโยธิน" "เอ็ม-อดุลยรัศมิ์ สุวรรณจักรา" และ "มัฏศ์-ปรมัฎศ์ ชัยสุวรรณ"

สมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ จัดแถลงข่าวการแสดงละคร "เวนิสวานิช ปราชญ์แห่งชีวิต ณ พระราชวังพญาไท" โดยมี "แพนเค้ก เขมนิจ" และ "ต้อ มารุต" นำแสดงสมาคม

บรรยากาศในวันแถลงข่าว และฟิตติ้งเสื้อผ้าของเหล่านักแสดง เป็นไปอย่างคึกคัก นำโดย "นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง" ประธานสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ "ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช" ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า "พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล" ประธานจัดงาน พร้อมคณะกรรมการ "ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี" "ดร.อรพรรณ สินประสงค์" "คุณธิดารัตน์ สัจจาพงศ์" เลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ "เวนิสวานิช ปราชญ์แห่งชีวิต ณ พระราชวังพญาไท" จะจัดแสดงขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ สวนโรมัน พระราชวังพญาไท ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยรายได้จากการจัดงานครั้งนี้จะนำไปสมทบทุนช่วยเหลือให้ผู้ยากไร้ทั่วประเทศและสนับสนุนโครงการบูรณะพระราชวังพญาไทของมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทสามารถติดต่อซื้อบัตรเข้าร่วมงาน และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 096-858-9390 (ปราณปริยา), 085-412-2462 (วัชราภรณ์)

สมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ จัดแถลงข่าวการแสดงละคร "เวนิสวานิช ปราชญ์แห่งชีวิต ณ พระราชวังพญาไท" โดยมี "แพนเค้ก เขมนิจ" และ "ต้อ มารุต" นำแสดงสมาคม