SPU ENGINEERING OPEN HOUSE 2024 สานพลังนวัตกรรม สู่เส้นทางวิศวกรมืออาชีพ อธิการบดี ม.ศรีปทุม นำทีมผู้บริหาร เยี่ยมชมผลงาน สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา

25 Mar 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ฉลองครบรอบ 54 ปี จัดงาน "SPU ENGINEERING OPEN HOUSE 2024" เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าชมผลงานนวัตกรรมของอาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์

SPU ENGINEERING OPEN HOUSE 2024 สานพลังนวัตกรรม สู่เส้นทางวิศวกรมืออาชีพ อธิการบดี ม.ศรีปทุม นำทีมผู้บริหาร เยี่ยมชมผลงาน สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา

ในการนี้ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  นำคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมที่หลากหลาย สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU ในการผลิตบัณฑิตวิศวกรรมที่มีความรู้ความสามารถ ทันสมัย และพร้อมสู่โลกแห่งการทำงาน

ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU  กล่าวว่า "งาน SPU ENGINEERING OPEN HOUSE 2024 จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 54 ปี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU  และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์อย่างใกล้ชิด  ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันทางวิศวกรรมระหว่างสาขา กิจกรรม OPEN HOUSE วิศวฯ SHOWCASE การแสดงผลงานนวัตกรรมอาจารย์ นักศึกษา และผลงานการเรียนการสอนกว่า 40 ผลงานเยี่ยมชมบูธแนะนำวิชาชีพและเชื่อมโยงธุรกิจของศิษย์เก่ารุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ พร้อมด้วยการเสวนา "น้องพบพี่ พี่เก่าเล่าเรื่อง" แลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางวิศวกรศรีปทุม นอกจากนี้ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี SPU ให้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ที่ทำการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

"คณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ ทันสมัย  สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน   เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรรมที่มีคุณภาพ   พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยต่อไป"

งาน SPU ENGINEERING OPEN HOUSE 2024 ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม   ได้รับการตอบรับจากนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก   บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก   นักเรียน นักศึกษา   ต่างให้ความสนใจกับผลงานนวัตกรรม   กิจกรรมต่างๆ   และบูธแนะนำวิชาชีพ   สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในสาขาวิศวกรรมศาสตร์   และศักยภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU ในการผลิตบัณฑิตวิศวกรรมมืออาชีพ

#วิศวกรรมศาสตร์SPU #SPUENGINEERINGOPENHOUSE2024 #54ปีวิศวกรรมศาสตร์SPU #พลังแห่งนวัตกรรม #สู่เส้นทางวิศวกรมืออาชีพ #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

SPU ENGINEERING OPEN HOUSE 2024 สานพลังนวัตกรรม สู่เส้นทางวิศวกรมืออาชีพ อธิการบดี ม.ศรีปทุม นำทีมผู้บริหาร เยี่ยมชมผลงาน สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา