เปิดประสบการณ์จริง! นักศึกษาธุรกิจการบิน ม.ศรีปทุม บุกตะลุยครัวการบินไทย เรียนรู้เทคนิคปรุงอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

25 Mar 2024

สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งเน้นการเรียนแบบ "เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง"  โดย อาจารย์ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์ หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน และ อาจารย์ภานิดา รักกลิ่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3  กว่า 50 คน  บุกตะลุยครัวการบินไทย./a> เพื่อเปิดประสบการณ์จริง เรียนรู้ขั้นตอนและกรรมวิธีการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสำหรับให้บริการบนเครื่องบินที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล ณ ครัวการบินไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

เปิดประสบการณ์จริง! นักศึกษาธุรกิจการบิน ม.ศรีปทุม บุกตะลุยครัวการบินไทย เรียนรู้เทคนิคปรุงอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

อาจารย์ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์ หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน กล่าวว่า "กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการผลิตอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน  ซึ่งเป็นองค์ความรู้สำคัญที่นักศึกษาควรทราบ  โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ  ขั้นตอนการปรุง  การเก็บรักษา  ไปจนถึงการบริการบนเครื่องบิน  ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในสายการบิน   กิจกรรมนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในครัวการบินไทย./a>  ซึ่งล้วนมีประสบการณ์และความรู้ด้านนี้โดยตรง  นักศึกษาจึงได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ล้ำค่า

สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงกับความต้องการของตลาดงาน โดยมีหลักสูตรที่ทันสมัย เน้นการเรียนแบบ "เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง" สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อในสาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะที่นี่มีคณาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หลักสูตรที่ทันสมัย และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย ที่จะช่วยให้น้อง ๆ มีทักษะและความพร้อมสำหรับการทำงานในสายการบิน

เปิดประสบการณ์จริง! นักศึกษาธุรกิจการบิน ม.ศรีปทุม บุกตะลุยครัวการบินไทย เรียนรู้เทคนิคปรุงอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน