ซีพีเอฟ จับมือ กรุงเทพโปรดิวซ์ เดินหน้าตามนโยบายเครือซีพีเปิดแอป "ฟ.ฟาร์ม" แจ้งเบาะแสเผาแปลงข้าวโพด หวังพิชิตฝุ่น PM2.5 ตอกย้ำรับซื้อเฉพาะ "ข้าวโพดปลอดเผา"

26 Mar 2024

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ผู้จัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรให้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมมือโรงงานอาหารสัตว์บก เดินหน้าตามนโยบายเครือซีพี "ไม่รับซื้อและไม่นำเข้าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่รุกป่าและพื้นที่ที่มาจากการเผา" เปิดแอปพลิเคชั่นฟ.ฟาร์ม แจ้งเบาะแสเผาแปลง โดยมี ผู้บริหารและพนักงานโรงงานอาหารสัตว์บก อาทิ โรงงานอาหารสัตว์บกลำพูน โรงงานอาหารสัตว์บกปักธงชัย โรงงานอาหารสัตว์บกโคกกรวด โรงงานอาหารสัตว์บกพิษณุโลก เป็นต้น ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ชวนคนไทยพบการเผาแปลง แจ้งผ่านแอปพลิเคชั่นฟ.ฟาร์ม (For Farm Application) ป้องกันการเผาแปลงข้าวโพด ตอกย้ำความมุ่งมั่นว่าโรงงานอาหารสัตว์บกซีพีเอฟทุกแห่งรับซื้อข้าวโพดที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งปลูกที่ไม่รุกป่า และไม่เผาเท่านั้น

ซีพีเอฟ จับมือ กรุงเทพโปรดิวซ์ เดินหน้าตามนโยบายเครือซีพีเปิดแอป "ฟ.ฟาร์ม" แจ้งเบาะแสเผาแปลงข้าวโพด หวังพิชิตฝุ่น PM2.5 ตอกย้ำรับซื้อเฉพาะ "ข้าวโพดปลอดเผา"

นายบุญเสริม เจริญวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ด้านบริหารกระบวนการธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ กล่าวว่า โรงงานอาหารสัตว์บกซีพีเอฟทุกแห่ง ยึดมั่นตามนโยบายของเครือซีพี ไม่รับชื้อและไม่นำเข้าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่รุกป่า และเผาแปลง ข้าวโพดทั้งหมดจะจัดหาผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งปลูก และ โรงงานอาหารสัตว์บกซีพีเอฟ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งระดมความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่กลายเป็นวาระแห่งชาติ โดยร่วมมือกับ กรุงเทพโปรดิ๊วส ผู้จัดหาข้าวโพดวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้ซีพีเอฟ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักแอปพลิเคชัน ฟ.ฟาร์ม เป็นช่องทางการร้องเรียนเมื่อพบการเผาแปลงข้าวโพด สร้างการมีส่วนร่วมให้ภาคประชาชนหยุดยการเผาแปลง โดยติดป้ายโปสเตอร์หน้าโรงงานอาหารสัตว์ของซีพีเอฟทั่วประเทศ และแสดงความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการจัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มาจากแหล่งปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า และไม่มีการเผาแปลง ร่วมสร้างอากาศสะอาดให้ชุมชนและเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน

กรุงเทพโปรดิ๊วสพัฒนา แอปพลิเคชัน ฟ.ฟาร์ม เพื่อเป็นผู้ช่วยเกษตรกรเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเพาะปลูกพืช และลงทะเบียนในระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อจำหน่ายข้าวโพดให้กับบริษัท โดยผู้ที่พบเห็นการเผาแปลงข้าวโพดที่ไหน ให้รีบถ่ายรูปการเผาไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแจ้งข้อมูลระบุตำแหน่งแปลงที่พบ (ตำแหน่งจีพีเอส) ผ่านทางแอป ฟ.ฟาร์ม

เมื่อได้รับแจ้งแล้ว บริษัทฯ จะตรวจสอบว่าแปลงที่เผาเป็นแปลงข้าวโพดที่ขายให้กับโรงงานอาหารสัตว์บกซีพีเอฟได้จากระบบตรวจสอบย้อนกลับ และส่งทีมงานเข้าไปยืนยัน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและรับรู้ถึงผลกระทบของการเผาแปลงที่มีต่อตัวผู้ปลูกและชุมชนรอบข้าง รวมถึง มาตรการของบริษัทฯที่จะหยุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรที่มีการเผาแปลงซ้ำเป็นรอบที่ 2 เป็นเวลา 1 ปี สำหรับแปลงเผาที่ถูกร้องเรียนไม่ได้อยู่ในระบบตรวจสอบย้อนกลับ บริษัทจะประสานงานแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลเรื่องนี้ต่อไป

กรุงเทพโปรดิ๊วส เปิดช่องทางรับการร้องเรียนกรณีพบการเผาแปลงข้าวโพด 3 ช่องทาง รวมถึงการแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน ฟ.ฟาร์ม แจ้งผ่านเว็บไซต์ตรวจสอบย้อนกลับของซีพี เว็บไซต์ CPFWorldwide.com (https://traceability.fit-cpgroup.com/complaint) ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดของไทยก้าวสู่การเพาะปลูกแบบยั่งยืน

ซีพีเอฟ จับมือ กรุงเทพโปรดิวซ์ เดินหน้าตามนโยบายเครือซีพีเปิดแอป "ฟ.ฟาร์ม" แจ้งเบาะแสเผาแปลงข้าวโพด หวังพิชิตฝุ่น PM2.5 ตอกย้ำรับซื้อเฉพาะ "ข้าวโพดปลอดเผา"