ข่าวประชาสัมพันธ์กรุงเทพโปรดิ๊วส | newswit

กรุงเทพโปรดิ๊วส ร่วมมือ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
กรุงเทพโปรดิ๊วส ร่วมมือ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
สนับสนุนเกษตรกรปลูกข้าวโพดมาตรฐาน GAP ย้ำนโยบายไม่รับซื้อ-ไม่นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากที่รุกป่าและการเผาแปลง – 21 Feb
กรุงเทพโปรดิ๊วส ชูระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพด-เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม
กรุงเทพโปรดิ๊วส ชูระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพด-เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม
พิชิตฝุ่น PM 2.5 – ปัจจุบัน การจัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สำหรับกิจการในประเทศไทยของซีพีเอฟ 15 Feb
กรุงเทพโปรดิ๊วส และ แอลดีซี ร่วมมือใช้แผนที่ดาวเทียมตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่ถั่วเหลือง
กรุงเทพโปรดิ๊วส และ แอลดีซี ร่วมมือใช้แผนที่ดาวเทียมตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่ถั่วเหลือง
ยืนยันปลอดการตัดไม้ทำลายป่า – บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) หรือ บีเคพี บริษัทย่อยของบริษัท 22 Jan
ซีพี ร่วมกับ พ่อค้าข้าวโพด ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
ซีพี ร่วมกับ พ่อค้าข้าวโพด ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
และข้อมูลจุดความร้อนตรวจจับการเผาแปลงข้าวโพด เร่งแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 – นายวรพจน์ สุรัตวิศิษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการ 15 Jan
ซีพี เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสเผาข้าวโพด
ซีพี เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสเผาข้าวโพด
ชวนคนไทยร่วมยุติการเผาแปลง พิชิตปัญหาฝุ่น PM 2.5 ตามแนวทาง ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ – นายวรพจน์ สุรัตวิศิษฎ์ 24 Nov
จ.เชียงใหม่ จับมือ องค์กรภาครัฐ
จ.เชียงใหม่ จับมือ องค์กรภาครัฐ
และ กรุงเทพโปรดิ๊วส สร้างเครือข่ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พิชิตหมอกควัน-ฝุ่น PM 2.5 – ในงานเปิดตัวโครงการฯ 31 Oct
บังกี้ จับมือ กรุงเทพโปรดิ๊วส
บังกี้ จับมือ กรุงเทพโปรดิ๊วส
ประกาศยกระดับระบบตรวจสอบย้อนกลับถั่วเหลืองด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน มาจากแหล่งที่ไม่ตัดไม้ทำลายป่า – ในพิธีลงนาม 30 Oct
ซีพีเอฟจับมือกรมวิชาการเกษตรยกระดับเกษตรกรปลูกข้าวโพดได้มาตรฐาน
ซีพีเอฟจับมือกรมวิชาการเกษตรยกระดับเกษตรกรปลูกข้าวโพดได้มาตรฐาน
GAP – บริษัทฯ ร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาแนวทางการเพาะปลูกข้าวโพดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 11 Sep
ซีพีเอฟ ชู บัลลังก์โมเดล สร้าง
ซีพีเอฟ ชู บัลลังก์โมเดล สร้าง
สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ปลูกข้าวโพดยั่งยืน – นายวรพจน์ สุรัตวิศิษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด Dec 2020
กสร. MOU บ.กรุงเทพโปรดิ๊วส เล็งยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน
กสร. MOU บ.กรุงเทพโปรดิ๊วส เล็งยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน
Supply Chain – นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง May 2019
ก.แรงงานจับมือกรุงเทพโปรดิ๊วสร่วมพัฒนาคู่ค้าธุรกิจสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย
ก.แรงงานจับมือกรุงเทพโปรดิ๊วสร่วมพัฒนาคู่ค้าธุรกิจสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย
– นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า ในการดำเนินโครงการดังกล่าว May 2019
โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน”
โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน”
สู่ปีที่ 4 คู่คิดเกษตรกรปลูกข้าวโพดยั่งยืน มีรายได้มั่นคง ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม – นายวรพจน์ สุรัตวิศิษฎ์ Apr 2019
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรุงเทพโปรดิ๊วส
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรุงเทพโปรดิ๊วส
ยกระดับเกษตรกรไทยสู่ 4.0 – นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังจัดให้เกษตรกรเข้ารับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Sep 2018
บีเคพี สานต่อ โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน
บีเคพี สานต่อ โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน
ข้าวโพดยั่งยืน” สู่ปีที่ 3 ช่วยเกษตรกรปลูกข้าวโพดยั่งยืน – นายวรพจน์ สุรัตวิศิษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการ บีเคพี May 2018
รัฐ-เอกชนผนึกพลัง 4 ภาคส่วน พัฒนา
รัฐ-เอกชนผนึกพลัง 4 ภาคส่วน พัฒนา
“บัลลังก์โมเดล” ต้นแบบการรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แห่งแรกของไทยผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยั่งยืน – Nov 2016
ภาพข่าว: ซีพี เดินหน้าเปิดโรงงานอาหารสัตว์
ภาพข่าว: ซีพี เดินหน้าเปิดโรงงานอาหารสัตว์
15 แห่งทั่วประเทศรับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง – ทั้งนี้ บริษัทฯ Nov 2016
ซีพี สนับสนุนรัฐหากต้องระงับนำเข้าข้าวสาลี
ซีพี สนับสนุนรัฐหากต้องระงับนำเข้าข้าวสาลี
เร่งช่วยเกษตรกรให้ขายข้าวโพดได้ราคาดี – นายไพศาล เครือวงศ์วานิช รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส Nov 2016
ซีพี เปิดจุดรับซื้อข้าวโพดสนองนโยบายรัฐ
ซีพี เปิดจุดรับซื้อข้าวโพดสนองนโยบายรัฐ
พยุงราคาภายใน ให้ฟาสต์แทรคเลนเกษตรกร สหกรณ์-สกต. พร้อมเงื่อนไขพิเศษ – นายไพศาล เครือวงศ์วานิช Oct 2016
เกษตรกรสนใจลงทะเบียนระบุแหล่งที่ปลูกข้าวโพดถูกต้องตามกฎหมาย
เกษตรกรสนใจลงทะเบียนระบุแหล่งที่ปลูกข้าวโพดถูกต้องตามกฎหมาย
ตอบรับนโยบายการจัดหาวัตถุดิบที่ยั่งยืนของซีพีเอฟ – นับตั้งแต่บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) Aug 2016
BKP นำร่องประกาศใช้ระบบตรวจสอบแหล่งที่มาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระบุรับซื้อเฉพาะจากแหล่งที่มาถูกกฎหมาย-ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
BKP นำร่องประกาศใช้ระบบตรวจสอบแหล่งที่มาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระบุรับซื้อเฉพาะจากแหล่งที่มาถูกกฎหมาย-ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
– นายสมชาย กังสมุทร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ Jan 2016
ซีพี นำร่องเกษตรกรปลูกข้าวโพดถูกวิธี
ซีพี นำร่องเกษตรกรปลูกข้าวโพดถูกวิธี
มุ่งลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต ได้มาตรฐานการผลิตสินค้าปลอดภัย สร้างรายได้ยั่งยืน ตรวจสอบย้อนกลับได้ – นายไพศาล Dec 2015
กรุงเทพโปรดิ๊วสประกาศนโยบายรับซื้อข้าวโพดจากพื้นที่ถูกต้อง เดินหน้าติดตั้งระบบตรวจสอบย้อนกลับ ยืนยันที่มาชัดเจน – นายไพศาล เครือวงศ์วานิช รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับโรงงานอาหารสัตว์ซีพีเอฟ บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบตรวจสอบย้อนกลับให้กับคู่ค้าธุรกิจ เพื่อช่วยระบุแหล่งที่มาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Corn Traceability) ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์
ซีพี จับมือ ส.ป.ก.เดินหน้าโครงการ
ซีพี จับมือ ส.ป.ก.เดินหน้าโครงการ
“เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” – นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า Apr 2015
โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ซีพีเอฟสระบุรี รับรางวัล TQC 3 ปีซ้อน ตอกย้ำผู้นำบริหารสู่ความเป็นเลิศ ตั้งเป้าคว้า TQA ปี ‘58 – กรุงเทพฯ--24 เม.ย.--ซีพีเอฟ นายณฤกษ์ มางเขียว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ธุรกิจอาหารแปรรูปเนื้อไก่ สระบุรี บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ได้รับ “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ” (Thailand Quality Class) หรือ TQC
4 แชมป์องค์กรคุณภาพ ไทยออยล์-ท่อส่งก๊าซ ปตท.–กรุงเทพโปรดิ๊วส-ซีพีเอฟ ปักธงชัย ขึ้นแท่นคว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ประจำปี 2552 – กรุงเทพฯ--26 มี.ค.--สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประกาศรายชื่อ 4 องค์กรคุณภาพที่มีการบริหารจัดการดีเยี่ยม ขึ้นแท่นคว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class-TQC) ประจำปี 2552
ซีพีเอฟประสบความสำเร็จในโครงการนำร่องจัดการพลังงานเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เดินหน้าขยายผลอีก 3 โรงงาน – กรุงเทพฯ--30 มิ.ย.--ซีพีเอฟ ที่โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ กรุงเทพโปรดิ๊วส จ.สระบุรี รต.ดร.ประพาส ลิมปะพันธุ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมผลสำเร็จ “โครงการนำร่องบริษัทจัดการพลังงาน” (ESCO Pilot Project) โดยมี นายนพดล ศิริจงดี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ นายนพดล ศิริจงดี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท
ปตท.ลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ กรุงเทพโปรดิ๊วส ใช้ก๊าซธรรมชาติ ผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบ “โคเจนเนอเรชั่น” – กรุงเทพฯ--9 พ.ค.--ปตท. เผยเป็นรายแรกที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการอนุรักษ์พลังงาน ตามโครงการนำร่องของบริษัทจัดการพลังงาน สามารถประหยัดต้นทุนได้ปีละ 48 ล้านบาท วันนี้ (8 พฤษภาคม 2545) ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซ่า ได้มีพิธีลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำด้วยระบบ “Cogeneration ” โดย
กรุงเทพโปรดิ๊วสฉลุยผ่านเกณฑ์ TESCO เป็นรายแรกสำหรับกลุ่มประเทศนอกอียู. – กรุงเทพ--22 ก.ย.--กรุงเทพโปรดิ๊วส รายงานข่าวจากบริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) บริษัทลูกของเจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โรงงานชำแหละ และแปรรูปเนื้อไก่ ของบริษัทฯ ผ่านการตรวจรับรอง และได้รับการยอมรับจาก TESCO U.K. ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกฎเกณฑ์ความเข้มงวดที่สุดในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (อียู.)