ยิ้มไม่หุบต้อนรับปี กับรางวัลต้นแบบที่พักเพื่อการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

18 Mar 2024

มร. โรเบิร์ต เมาเรอร์ เลิฟเลอร์ (ที่ 4 จากขวา) รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา และผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ เนื่องในโอกาสที่โรงแรมฯได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบที่พักเพื่อการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ยิ้มไม่หุบต้อนรับปี กับรางวัลต้นแบบที่พักเพื่อการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายชื่อบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

  • กมลพร บุนนาค - ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
  • ทิพย์มาศ เตชะคงคา - ผู้อำนวยการศูนย์การประชุม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
  • สุรชัย รุ่งเอนก - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายช่าง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
  • อรรณพ แก้วพุฒตาล - ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปศูนย์ การประชุม และฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
  • มร. โรเบิร์ต เมาเรอร์ เลิฟเลอร์
  • ศินีนาถ ประทุมเพ็ชร์ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขายอาวุโส โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
  • พิกุล ยิ่งยืนยง - ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
  • ธนพล โพธิสุนทร - ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและป้องกันการสูญเสีย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์