"แอ็กนอสเฮลท์" สตาร์ทอัพจากโครงการ Accelerate Impact with Pruksa ซีซัน 2 จับมือสำนักการแพทย์ กทม. ร่วมเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพคนไทย

18 Mar 2024

"แอ็กนอสเฮลท์" สตาร์ทอัพจากโครงการ Accelerate Impact with Pruksa ซีซัน 2 จับมือสำนักการแพทย์ กทม. ร่วมเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพคนไทย ให้บริการคัดกรองโรคด้วย AI ผ่าน LINE OA โรงพยาบาลรัฐ

"แอ็กนอสเฮลท์" สตาร์ทอัพจากโครงการ Accelerate Impact with Pruksa ซีซัน 2 จับมือสำนักการแพทย์ กทม. ร่วมเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพคนไทย

โครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2 โครงการที่เฟ้นหาผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่จะมาร่วมกันสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นภายใต้แนวคิด "อยู่ดี มีสุข" ซึ่งผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินทุนสนับสนุนจากพฤกษา โฮลดิ้ง เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัท แอ็กนอสเฮลท์ จำกัด สตาร์ทอัพผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทางการแพทย์ ซึ่งเป็น 1 ในทีมที่ได้รับคัดเลือกจากจากโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2 ได้ร่วมมือกับ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมให้บริการคัดกรองโรคด้วย AI โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลต่าง ๆ ช่วยลดภาระของแพทย์ในกรณีผู้ป่วยมีอาการเพียงเล็กน้อยและช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการรักษาพยาบาล อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยทุกคนมีความรู้ในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเอง ซึ่งผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิบัตรทองในการรับบริการ และสามารถรับยาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในร้านยาที่ร่วมโครงการ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการโดยไม่มีเสียค่าใช้จ่าย ผ่าน LINE Official Account @Agnos หรือคลิก https://bit.ly/49YoUaH

"แอ็กนอสเฮลท์" สตาร์ทอัพจากโครงการ Accelerate Impact with Pruksa ซีซัน 2 จับมือสำนักการแพทย์ กทม. ร่วมเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพคนไทย