สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เข้าควบคุม กำกับ ดูแลและประสานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคแพร่

21 Mar 2024

วันที่ 20 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โดยฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ เข้าควบคุม กำกับ ดูแลและประสานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้กับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) ระดับ 1 โดยมีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ จำนวน 7 คน ณ แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคแพร่

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เข้าควบคุม กำกับ ดูแลและประสานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคแพร่

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เข้าควบคุม กำกับ ดูแลและประสานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคแพร่