เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง! วิศวะฯ ม.ศรีปทุม จับมือ Power Lab Energy ถ่ายทอดเทคนิคโซล่าร์เซลล์

21 Mar 2024

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับโอกาสทอง เรียนรู้เทคนิคโซล่าร์เซลล์จาก "ตัวจริง ประสบการณ์จริง" ในกิจกรรม PBL ครั้งที่ 11  "เรียนรู้ธุรกิจจากมืออาชีพทางด้านพลังงานสะอาด"  โดยได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากรบริษัท Power Lab Energy นำโดย คุณสิทธิชัย คล้ายเจ๊ก กรรมการผู้จัดการ และศิษย์เก่าวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ศรีปทุม รหัส 47 มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงแบบจัดเต็ม เนื้อหาวิชาเข้มข้น ครอบคลุมทุกแง่มุมของระบบโซล่าร์เซลล์ เริ่มตั้งแต่การใช้เครื่องมือช่วยในการออกแบบระบบโซล่าร์ เช่น PVsyst/Designer และการนำเสนองาน การติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ เรียนรู้ขั้นตอน อุปกรณ์ และวิธีการติดตั้งอย่างถูกต้อง การทดสอบระบบ เข้าใจวิธีการทดสอบ การวัดค่าประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ผล การบำรุงรักษา เรียนรู้วิธีดูแลรักษา การตรวจเช็ค และแก้ไขปัญหา แนวคิดในการพัฒนาผลงาน เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และต่อยอดธุรกิจ ณ ห้องปฎิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เมื่อเร็วๆนี้

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง! วิศวะฯ ม.ศรีปทุม จับมือ Power Lab Energy ถ่ายทอดเทคนิคโซล่าร์เซลล์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน กิจกรรม PBL ครั้งนี้ เป็นตัวอย่างที่ดีของการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์จริงจากมืออาชีพ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จึงพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานสะอาดในอนาคต

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง! วิศวะฯ ม.ศรีปทุม จับมือ Power Lab Energy ถ่ายทอดเทคนิคโซล่าร์เซลล์