ยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ วิทยาลัยดุสิตธานี

21 Mar 2024

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยดุสิตธานีได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 - 2566 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ท่ามกลางความสุขสดชื่นและรอยยิ้มที่เปี่ยมความภาคภูมิใจของบรรดาผู้ปกครอง ญาติมิตร และเพื่อนฝูงของบัณฑิตและมหาบัณฑิต

ยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ วิทยาลัยดุสิตธานี

ในพิธีประสาทปริญญาบัตรดังกล่าวมี ท่านพลากร สุวรรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารวิทยาลัยดุสิตธานีอันมี ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร เป็นอธิการบดี ในโอกาสนี้ท่านองคมนตรีได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีนี้ว่า

"ปริญญาบัตรนี้มีความหมายและความสำคัญมาก เพราะเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะของแต่ละคนว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้อุตสาหะศึกษาเล่าเรียน ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคนนำความรู้ความเชี่ยวชาญไปปฏิบัติหน้าที่ให้เจริญก้าวหน้า และยังผลถึงการการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ไปสร้างสรรค์ให้เกิดความสำเร็จกับตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยใช้ความรู้ ใช้ปัญญาในการสร้างความดีงามให้กับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบ้านเมืองและสังคมไทยในอนาคต"

นอกจากพิธีประสาทปริญญาบัตรแล้ว หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยดุสิตธานี ยังได้จัดงาน Brooch Ceremony เป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นการมอบโล่เกียรติยศ ผ้าพันคอ หมวกเชฟ และเข็มกลัดให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ทุกคน อีกทั้งยังเป็นโอกาสได้พบกับผู้แทนจากสถาบัน EHL Hospitality Business School และ Le Cordon Bleu พันธมิตรของหลักสูตรนานาชาติที่ให้เกียรติมาร่วมงาน

ในขณะเดียวกัน หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ยังได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ สาขาการจัดการครัวและศิลปะการปะกอบอาหาร จำนวน 18 คน และสาขาการจัดการโรงแรม 15 คน พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่มีผลการเรียนดีซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรวม 7 คนด้วย

วิทยาลัยดุสิตธานีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บัณฑิตและมหาบัณฑิตจะกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการทั้งของไทยและนานาชาติให้ก้าวไปข้างหน้า สมดังโอวาทที่ท่านองคมนตรีได้มอบให้ไว้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 - 3 อีเมล [email protected]  หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ วิทยาลัยดุสิตธานี