NPS มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

20 Mar 2024

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS จัดกิจกรรม CSR  ในโครงการ "เอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน" ครั้งที่ 2 /2567   โดยร่วมกับผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองคล้อ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง พูดคุยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุ รวมถึงมอบถุงปันยิ้มและของที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

NPS มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุชุมชนรอบโรงไฟฟ้า