3 คณะดัง! ม.ศรีปทุม ชวนฟังเสวนาออนไลน์ CEO Talk #91 "The Series : ArCarl TALK" แชร์เคล็ดลับ "ทำอย่างไร? ให้เก็บค่าเช่า(ค่าส่วนกลาง) ได้ตรงเวลาและสูงขึ้น"

19 Mar 2024

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ CEO TALK "The Series: Arcarl TALK" Module 1 Real Estate & Property Management: Finance and Business หัวข้อ "เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยการบริหารสินทรัพย์อาคาร" (Networking / Recognition to Organization)

3 คณะดัง! ม.ศรีปทุม ชวนฟังเสวนาออนไลน์ CEO Talk #91 "The Series : ArCarl TALK" แชร์เคล็ดลับ "ทำอย่างไร? ให้เก็บค่าเช่า(ค่าส่วนกลาง) ได้ตรงเวลาและสูงขึ้น"

ในการนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมรับฟังความรู้ดีๆ ในการเสวนาผ่าน ZOOM Online CEO Talk #90 หัวข้อ ทำอย่างไรให้เก็บค่าเช่า (ค่าส่วนกลาง) ได้ตรงเวลาและสูงขึ้น? #2

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 19.00-20.00 น.

โดย Guest Speaker : คุณพนม กาญจนเทียมเท่า กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด

Moderator: อาจารย์ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์ คณบดีคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aS8y9LFEy0CG92De90PzzkCXOIjeRgtOkO9mjc0hTMVUNkxCWlJTS0JIUUxVWTBNMzk0UU9CREwyRi4u&origin=QRCode&qrcodeorigin=presentatio

หรือ SCAN QR CODE