MISS & MR. DEAF LGBT STAR THAILAND 2024

10 Jul 2024

ศูนย์การค้า เดอะพาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมชม และเป็นกำลังให้เหล่านางงามผู้มีจิตอาสาบนเวทีประกวด MISS & MR. DEAF LGBT STAR THAILAND 2024 เวทีส่งเสริมความเท่าเทียม และส่งเสริมผู้พิการทางการได้ยิน พบกันในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 ณ ลาน โปรโมชั่น ชั้น 4 โซน A ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง

MISS & MR. DEAF LGBT STAR THAILAND 2024