54 ปี SPU ร่วมยุค AI เปลี่ยนโลก! ฟัง "มือโปร" แชร์ประสบการณ์จริง พบกัน 23 มิถุนายนนี้! ในงาน Tech Talk #04 Navigating AI Transformation in Government, Education and Corporate

18 Jun 2024

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ฉลองครบรอบ 54 ปี ด้วยกิจกรรมสุดพิเศษ "54 ปี SPU ให้ความรู้" เชิญชวนฟัง มืออาชีพ...มาเล่าประสบการณ์จริง ในหัวข้อ "Tech Talk #04: Navigating AI Transformation in Government, Education and Corporate"

54 ปี SPU ร่วมยุค AI เปลี่ยนโลก! ฟัง "มือโปร" แชร์ประสบการณ์จริง พบกัน 23 มิถุนายนนี้! ในงาน Tech Talk #04 Navigating AI Transformation in Government, Education and Corporate

พบกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในภาครัฐ การศึกษา และภาคธุรกิจ

Guest Speaker

คุณโอม ศิวะดิตถ์ National Technology Officer (บริษัท Microsoft Thailand)

คุณปฏิภาณ ประเสริฐสม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล ฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล (สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ องค์การมหาชน BDI)

ผศ.ดร. ชลทิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. ปราลี มณีรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น.

ผู้เข้าร่วมงานสามารถ: ฟังบรรยายสด ในห้อง Playground อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

หรือ รับชมผ่าน Facebook Live บนเพจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (https://www.facebook.com/seattle.pacific.university/)

รับชมผ่าน YouTube Live ที่ www.youtube.com/@IT_Sripatum

 ลงทะเบียนฟรี! https://learn.microsoft.com/en-us/power-pages/faqs-create-form

พลาดไม่ได้! กิจกรรมดีๆ informative มากมาย รอคุณอยู่