ม.ศรีปทุม ร่วม สภากาชาดฯ จัด "แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2567" บริจาคโลหิต! ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ 18-19 มิถุนายนนี้

18 Jun 2024

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดโครงการ "แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2567" (BRAND'S Young Blood 2024) "Give Blood…Give Lives"  มุ่งสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนโลหิต  โดย ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ม.ศรีปทุม ร่วม สภากาชาดฯ จัด "แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2567" บริจาคโลหิต! ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ 18-19 มิถุนายนนี้

คุณปิยะนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร และ ผู้บริหารจาก บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม  และกล่าวขอบคุณ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

สำหรับกิจกรรม BRAND'S Young Blood 2024 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. -15.00 น. ณ อาคาร 11 ชั้น 1 โซน C มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

ม.ศรีปทุม ร่วม สภากาชาดฯ จัด "แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2567" บริจาคโลหิต! ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ 18-19 มิถุนายนนี้