DEXON เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

31 Mar 2023

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย สตูวิค สตาเล่ มาร์ติน ประธานกรรมการบริหาร และ มัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี ผู้ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรมสำหรับโครงสร้างและอุปกรณ์การผลิต ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,144.25 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "DEXON"

DEXON เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก