อธิการบดี SPU เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ก้าวสู่ยุคใหม่ ล้ำสมัย ด้วย Digital Supply Chain Laboratory

จันทร์ ๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑๖:๐๑
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการดิจิทัลซัพพลายเชน Digital Supply Chain Laboratory โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมคณะผู้บริหาร นำเยี่ยมชมเทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา อาทิ หุ่นยนต์โลจิสติกส์อัจฉริยะ รวมถึงระบบคลังสินค้าอัตโนมัติด้วย AGV/AMR ห้องปฏิบัติการดิจิทัลซัพพลายเชน (Digital Supply Chain Laboratory) และห้องบอร์ดเกมซัพพลายเชน ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา
อธิการบดี SPU เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ก้าวสู่ยุคใหม่ ล้ำสมัย ด้วย Digital Supply Chain Laboratory

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี SPU กล่าวว่า วันนี้ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมพัฒนาการของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมีการโชว์นวัตกรรมหุ่นยนต์สำหรับการเคลื่อนย้ายสิ่งของและสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 200 กิโลกรัม ซึ่งเป็นหุ่นยนต์จัดส่งสินค้า Lab VR ต่างๆที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เสมือนจริงในการจัดเก็บคลังสินค้า ที่น่าดีใจคือนวัตกรรมเหล่านี้คิดค้นและจัดสร้างโดยทีมคณาจารย์และนักศึกษาของทั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPUที่ได้ประสานความร่วมมือระหว่างคณะในการทำงานร่วมกัน สำหรับให้นักศึกษาได้นำไปใช้งานจริง โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในแต่ละวิทยาเขต (บางเขน,ชลบุรี,ขอนแก่น)มีจุดเด่นที่ชัดเจน

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อธิการบดี SPU เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ก้าวสู่ยุคใหม่ ล้ำสมัย ด้วย Digital Supply Chain Laboratory

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด