คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ SPU เชิญร่วมชมนิทรรศการ "ถลกหนังวงเวียนใหญ่" ภายในงาน Bangkok Design Week 2023 ย่าน "วงเวียนใหญ่-ตลาดพลู"

03 Feb 2023

(3 ก.พ. 2566) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชมนิทรรศการ "ถลกหนังวงเวียนใหญ่" ที่ใช้ Design Innovation ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยมีอาจารย์และนักศึกษา คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ SPU เข้าไปร่วมเฟ้นหาแบรนด์เครื่องหนังที่โดดเด่นเรื่องการออกแบบ และ ช่างฝีมือเครื่องหนัง ที่อยู่ภายในพื้นที่ วงเวียนใหญ่-ตลาดพลู พร้อมออกแบบสถานที่ให้สวยงามสะท้อนภาพการใช้ชีวิตของคนเมืองกับวัฒนธรรมดั้งเดิม ภายในงาน Bangkok Design Week 2023 ตั้งแต่วันที่ 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ย่าน "วงเวียนใหญ่-ตลาดพลู" กรุงเทพมหานคร

คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ SPU เชิญร่วมชมนิทรรศการ "ถลกหนังวงเวียนใหญ่" ภายในงาน Bangkok Design Week 2023 ย่าน "วงเวียนใหญ่-ตลาดพลู"

สมัครเรียนตรี โท เอก www.spu.ac.th

คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ SPU เชิญร่วมชมนิทรรศการ "ถลกหนังวงเวียนใหญ่" ภายในงาน Bangkok Design Week 2023 ย่าน "วงเวียนใหญ่-ตลาดพลู"