ม.หอการค้าไทย จับมือ แร็คคอป จากประเทศออสเตรเลีย ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านดิจิทัล

03 Feb 2023

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจการค้าและการบริการ เน้นการสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ และส่งเสริม Lifelong Learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลซึ่งสำคัญมากในยุคปัจจุบัน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยให้ก้าวไปยืนอยู่ในตลาดระดับโลกได้

ม.หอการค้าไทย จับมือ แร็คคอป จากประเทศออสเตรเลีย ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านดิจิทัล

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จับมือบริษัท แร็คคอป จำกัด บริษัทชั้นนำด้านคลาวด์จากประเทศออสเตรเลีย การร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเสริมศักยภาพและผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยมีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนวิชาการและการสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาร่วมกันต่อไป ล่าสุด ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกัน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง B1:Blissful Auditorium อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า "รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณบริษัท แร็คคอป จำกัด เป็นอย่างมากในการร่วมมือกันครั้งนี้ มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาเอกชนที่มุ่งสร้างบัณฑิต และพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล เพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น (Digital Disruption) จากกระแสการขยายตัวของสื่อดิจิทัล ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการทำงานให้กับนักศึกษา การร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสององค์กร ยังมีการส่งเสริมแลกเปลี่ยนวิชาการในด้านกิจกรรมนักศึกษา การวิจัย อีกด้วย

Mr. Lawrence Michael ประธานกรรมการบริหารบริษัท แร็คคอป จำกัด กล่าวว่า "ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเติบโต และการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการขยายตัวขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย ระบบคลาวด์ ความปลอดภัยไซเบอร์ และความเป็นส่วนตัว จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เราเล็งเห็นความสำคัญจึงได้ลงทุนการทำ Data Center ในประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนที่มีความคุ้มค่าเหมาะสมกับประเทศไทย

เราเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความแข้มแข็งและใกล้ชิดกับองค์กรเอกชนทั้งประเทศ จะช่วยให้การพัฒนาประเทศเป็นไปได้อย่างรวดเร็วอย่างแน่นอน

ดร.ชัชชัย  หวัง หวังวิวัฒนา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวในการบรรยายพิเศษภายในงานว่า  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอยู่เคียงข้างกับผู้ประกอบการไทยอย่างใกล้ชิดมากว่า 60 ปี ซึ่งทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในประเทศอย่างต่อเนื่อง หลังโรคระบาดครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่จะให้อุตสหกรรมไทย สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และแข่งขันต่อไปได้  สำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่ทราบว่าจะเริ่มอย่างไร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยินดีที่จะได้คำปรึกษาในด้านดิจิทัล และเติบโตไปกับผู้ประกอบการไทยได้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดโลก

วิธีที่สามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการยกระดับการแข่งขัน และความยั่งยืน ประกอบไปด้วย 1.นำการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมาใช้ 2. ลงทุนในเทคโนโลยี 3. ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ 4. มุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 5. พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากร 6. ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญนำมาปรับใช้กับองค์กรของเราได้อย่างเป็นรูปธรรม ดร.ชัชชัย กล่าวปิดท้าย

ม.หอการค้าไทย จับมือ แร็คคอป จากประเทศออสเตรเลีย ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านดิจิทัล