พิธีลงนาม MOU ระหว่าง กรมอนามัย กับ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

01 Feb 2023

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นายพอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาเมนูชูสุขภาพและเครื่องดื่มหวานน้อยร้อยละ ๕ รณรงค์สร้างกระแสสังคมไทยตระหนักรู้พฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดี โดยมี นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย นายวินัย รอดไทร เลขานุการกรมอนามัย นางสาวปิยธิดา ธุระชน ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการองค์กร และ นางอัจฉราวรรณ ศุภางคะรัตน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายขาย บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม กำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

พิธีลงนาม MOU ระหว่าง กรมอนามัย กับ อิมแพ็ค เมืองทองธานี