คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย จับมือ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สร้างนักธุรกิจวัยจิ๋ว

31 Jan 2023

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับธุรกิจยุคดิจิทัลดิสรัปชัน ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ จนส่งผลกระทบต่อกิจการ สินค้าและบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงทางธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักศึกษาได้เรียนและลงมือปฎิบัติทำธุรกิจจริง ที่สำคัญยังได้เรียนรู้ปัญหาจากธุรกิจที่ผ่านวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 และปัญหารูปแบบต่างๆ ที่ผู้ประกอบการต้องพบเจอในการทำธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศภายในงานครั้งนี้ ดร.ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จังหวัดนครปฐมและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมและส่งมอบกำลังใจให้นักเรียน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย จับมือ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สร้างนักธุรกิจวัยจิ๋ว

คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย จับมือ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สร้างนักธุรกิจวัยจิ๋ว