คณะนิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จันทร์ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๐:๐๔
คณะนิติศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565 ในโอกาสร่วมฉลองครบรอบ 60 ปีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเป็นการเสริมประสบการณ์และความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่นักเรียนที่สนใจด้านกฎหมาย และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะนิติศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมากยิ่งขึ้นโดยมี รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าแข่งขัน ทั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 50 โรงเรียน ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง (ทีม 1) , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา รัชดา (ทีม 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร (ทีม 2) โดยมี ผศ.ดร.ณัฐริกา แชน คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องปฏิบัติการ Event Lab อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566
คณะนิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คณะนิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด