ม.รามคำแหง มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในงานวันพ่อขุนฯ

20 Jan 2023

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นให้แก่ นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม อดีตประธานศาลฎีกา ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ และนายวัชร จารุอริยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บจก.วสี และบจก.ในเครือรับงานออกแบบ และก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ โดยมีนายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้มอบรางวัลในงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ม.รามคำแหง มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในงานวันพ่อขุนฯ