โรงพยาบาลลานนา ออกเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ส่วนราชการและสื่อมวลชน พร้อมมอบของขวัญที่ระลึก

09 Jan 2023

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา นำโดยนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด ออกเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ส่วนราชการและสื่อมวลชน พร้อมมอบของขวัญที่ระลึกให้กับ 1. เชียงใหม่นิวส์2. ไทยนิวส์3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่4. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ5. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์6. สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก7. สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง8. สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่9. ศูนย์ปฏิบัติการจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่10. ตำรวจภูธรภาค511. สำนักยาสูบเชียงใหม่12. วีทีวี เคเบิลทีวี เชียงใหม่เพื่อเป็นการขอบคุณ และสานสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างองค์กร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566

โรงพยาบาลลานนา ออกเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ส่วนราชการและสื่อมวลชน พร้อมมอบของขวัญที่ระลึก

โรงพยาบาลลานนา ออกเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ส่วนราชการและสื่อมวลชน พร้อมมอบของขวัญที่ระลึก