ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนา | newswit

โรงพยาบาลลานนา ทำ MOU ร่วม Ranvel
โรงพยาบาลลานนา ทำ MOU ร่วม Ranvel
Tour+serice รับผู้ป่วยต่างชาติ รักษาตัวเชียงใหม่ – 30 Sep
โรงพยาบาลลานนา ทำ MOU ร่วม Ranvel
โรงพยาบาลลานนา ทำ MOU ร่วม Ranvel
Tour+serice รับผู้ป่วยต่างชาติ รักษาตัวเชียงใหม่ – 29 Sep
ห้องอาหาร โรงพยาบาลลานนา รับป้ายรางวัลมาตรฐานอาหารสะอาดปลอดภัย
ห้องอาหาร โรงพยาบาลลานนา รับป้ายรางวัลมาตรฐานอาหารสะอาดปลอดภัย
ระดับดีมาก – ซึ่งป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานอาหารสะอาดปลอดภัย ระดับดีมาก (Clean food good taste Plus) 27 Sep
เสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลลานนา
เสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลลานนา
อบรมความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ชนิด 4 สายพันธุ์ ใหม่ 2023 – สำหรับการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ 22 Sep
โรงพยาบาลลานนา 3 รับการตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์
โรงพยาบาลลานนา 3 รับการตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์
โครงการประกันสังคม ประจำปี 2566 – นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 และนพ.ดุสิต ศรีสกุล 19 Sep
โรงพยาบาลลานนา ร่วมประชุม business
โรงพยาบาลลานนา ร่วมประชุม business
open day 2023 กลุ่ม BNI HONOR เชียงใหม่ – 13 Sep
วัคซีนไข้เลือดออกรุ่นใหม่ 2023
วัคซีนไข้เลือดออกรุ่นใหม่ 2023
จากโรงพยาบาลลานนา – โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ มีบริการวัคซีนไข้เลือดออก รุ่นใหม่ ฉีดเพียง 2 เข็ม ประสิทธิภาพดี 11 Sep
โรงพยาบาลลานนา รับรางวัลด้านความปลอดภัย
โรงพยาบาลลานนา รับรางวัลด้านความปลอดภัย
(คปอ) ปีที่ 14 ระดับแพลทินัม และด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปีที่ 12 – 08 Sep
โรงพยาบาลลานนา จัดอบรม การคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉิน
โรงพยาบาลลานนา จัดอบรม การคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉิน
การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการยก/เคลื่อนย้ายผู้ป่วย – 08 Sep
ห้องอาหาร โรงพยาบาลลานนา รับการตรวจประเมินมาตรฐาน
ห้องอาหาร โรงพยาบาลลานนา รับการตรวจประเมินมาตรฐาน
Clean Food Good Test Plus – ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา นางศิริกุล ปีมะสาร หัวหน้าแผนกโภชนาการ 31 Aug
บริษัท อเมริกันมอเตอร์ส ร่วมกับ
บริษัท อเมริกันมอเตอร์ส ร่วมกับ
โรงพยาบาลลานนาตรวจสุขภาพพนักงาน สิทธิประกันสังคม ประจำปี 2566 – โดยมี คุณเทพดำรง ม่วงฉลาด 31 Aug
ชมรมโรงพยาบาลเอกชน เชียงใหม่ -
ชมรมโรงพยาบาลเอกชน เชียงใหม่ -
ลำพูน ... จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ – โดย รศ.ดร.นพ.วรรษา เปาอินทร์ 28 Aug
โรงพยาบาลลานนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงพยาบาลลานนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การช่วยชีวิตขั้นสูง ACLS – โดยมี นพ.สุรชัย สาธิตสมิตพงษ์ นพ.ธนัฐ ลักษณานันท์ และ พญ.ชวัลลักษณ์ ดีวิจิตร 28 Aug
รพ.ลานนา จัดการอบรม วิธีการรับมือและโน้มน้าว
รพ.ลานนา จัดการอบรม วิธีการรับมือและโน้มน้าว
ผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อน – การอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 17 Aug
บาดเจ็บจากรถ ใช้ พ.ร.บ.อุบัติเหตุ
บาดเจ็บจากรถ ใช้ พ.ร.บ.อุบัติเหตุ
ไม่ต้องสำรองจ่าย ได้ที่ โรงพยาบาลลานนา – 10 Aug
โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา
โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา
3 จัดการอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566 – 07 Aug
มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา
มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา
ตรวจสุขภาพพนักงานใช้สิทธิประกันสังคม ประจำปี 2566 – สำนักงานประกันสังคมเชียงใหม่ ร่วมศูนย์ตรวจสุขภาพ 20 Jul
จองคิวทำฟัน .. เลือกวันได้เอง
จองคิวทำฟัน .. เลือกวันได้เอง
โรงพยาบาลลานนา พัฒนาระบบจองคิวทันตกรรม ให้ท่านเลือกวันเข้าตรวจด้วยตนเองง่ายๆ – สะดวกรวดเร็ว..ไม่ต้องรอคิวนาน 14 Jul
บริษัท นิยมพานิช จำกัด ร่วมกับ
บริษัท นิยมพานิช จำกัด ร่วมกับ
โรงพยาบาลลานนา ตรวจสุขภาพพนักงานใช้สิทธิประกันสังคมฟรี ประจำปี 2566 – 13 Jul
โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา
โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา
3 จัดการอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ประจำปี 2566 – โดยมี นายยรรยง พินิจวงษ์ ผช.หน.งานป้องกันฯ 10 Jul
ครบรอบ 47 ปี โรงพยาบาลลานนา ลานนารวมใจ
ครบรอบ 47 ปี โรงพยาบาลลานนา ลานนารวมใจ
บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ – รวมทั้งขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้แก่ Lotus's เชียงใหม่ 05 Jul
โรงพยาบาลลานนา ทำบุญโรงพยาบาล
โรงพยาบาลลานนา ทำบุญโรงพยาบาล
เนื่องในวันครบรอบ 47 ปี – โดยมี นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ 03 Jul
โรงพยาบาลลานนา ร่วมกลุ่มงานจราจร
โรงพยาบาลลานนา ร่วมกลุ่มงานจราจร
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ อบรมความปลอดภัยนอกงาน ขับขี่ปลอดภัยและวินัยจราจร – วิทยากรโดย พ.ต.ท.ศักดา โชติพัฒนโภคิน 28 Jun
การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
(สัญจร) ณ โรงพยาบาลลานนา 3 – โดยมี นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม 26 Jun
โรงพยาบาลลานนา จัดอบรมวิชาการ
โรงพยาบาลลานนา จัดอบรมวิชาการ
วัคซีนโรคไอกรน – โดยการอบรมครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้วัคซีนป้องกันโรคไอกรน 23 Jun
โรคอ้วน …อันตราย บ่อเกิดโรคภัย
โรคอ้วน …อันตราย บ่อเกิดโรคภัย
หลายอย่าง จากโรงพยาบาลลานนา – ผู้ป่วยโรคอ้วน กลุ่มนี้มักจะไม่สามารถลดได้ด้วยตนเอง 21 Jun
ขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ
ขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ
ลานนารวมใจ..บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ประจำปี 2566 – เป็นผู้มีอายุระหว่าง 17 - 60 ปี 19 Jun