นศ.วิทยาลัยการบินและคมนาคม ม.ศรีปทุม เข้ารับการอบรมเต็มรูปแบบ "Safety and Emergency Training" ศูนย์ฝึกอบรม TFT

พุธ ๐๗ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๐:๔๙
วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจัดเต็มสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการบิน SPU ด้วยการเข้ารับการฝึกอบรมเต็มรูปแบบทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตรการจัดการความปลอดภัยการบิน "Safety and Emergency Training" จากคณะครูฝึกอบรม บริษัท ไทยไฟลท์ เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) ณ ศูนย์ฝึกอบรมด้านการบิน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้
นศ.วิทยาลัยการบินและคมนาคม ม.ศรีปทุม เข้ารับการอบรมเต็มรูปแบบ Safety and Emergency Training ศูนย์ฝึกอบรม TFT
นศ.วิทยาลัยการบินและคมนาคม ม.ศรีปทุม เข้ารับการอบรมเต็มรูปแบบ Safety and Emergency Training ศูนย์ฝึกอบรม TFT

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด