บริหารธุรกิจ SPU จับมือ TQM ถ่ายทอดความรู้ "ถอดรหัสความคิด บริหารความเสี่ยงด้วยประกันภัย พ.ร.บ."

02 Dec 2022

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด โดย ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์ และผู้บริหาร TQM  คุณปัทมา อัศวขจรสกุล รองประธานบริหารสายงานทรัพยากรบุคคล ,ผศ.ดร.ชาคริต  ประเสริฐช่วง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับการปฎิบัติการตามหลักเกณฑ์ และคุณภาพงานทรัพยากรบุคคล ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ ด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับการถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ "ถอดรหัสความคิด บริหารความเสี่ยงด้วยประกันภัย พ.ร.บ." ซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัย คุณนรเทพ  ภานุทัต ผู้อำนวยการฝึกอบรมและพัฒนากลยุทธ์องค์กร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ให้เกียรติมาบรรยาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา เป็นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในด้านการเห็นความสำคัญของการมีประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) และทำให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ลดความเสี่ยง และสามารถตอบแทนสังคมในการให้ความรู้กับคนใกล้ชิด และประชาชนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัดที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรในชุมชนผ่านกิจกรรมให้ความรู้ในด้านตอบแทนสังคมกับชุมชน ณ ห้อง Convention ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

บริหารธุรกิจ SPU จับมือ TQM ถ่ายทอดความรู้ "ถอดรหัสความคิด บริหารความเสี่ยงด้วยประกันภัย พ.ร.บ."

บริหารธุรกิจ SPU จับมือ TQM ถ่ายทอดความรู้ "ถอดรหัสความคิด บริหารความเสี่ยงด้วยประกันภัย พ.ร.บ."